Kontakty

CS Golf s.r.o.
Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3

www.csgolf.cz
info@csgolf.cz

Společnost je pod spisovou značkou C 209439 vedená u Městského soudu v Praze, den zápisu 30. dubna 2013.
IČ: 01637380